TOP

การดูแลและทราบข้อควรระวังในการใช้งานกระเบื้องยางลายไม้

การดูแลและทราบข้อควรระวังในการใช้งานกระเบื้องยางลายไม้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความสวยงามและความทนทานของพื้นผิวนี้ไว้ในระยะยาว. นี่คือข้อควรระวังและวิธีการดูแล

การดูแล

ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ใช้ผ้าชุบน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อทำความสะอาดทุกวันหรือทุกสัปดาห์, ตามความจำเป็น ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารเคมีที่เข้มข้นมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้กระเบื้องยางลายไม้สลายหรือลดความสวยงาม

หลีกเลี่ยงการให้น้ำขัง หลีกเลี่ยงการให้น้ำขังหรือให้น้ำจับตัวอยู่นานเกินไป เนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำจะทำให้เซาะหรือลอกหลุด ใช้ที่โปร่งแสง หากเป็นไปได้, ใช้ผ้าม่านหรือผ้ามืดเพื่อลดการตั้งแต่งที่กระเบื้องยางลายไม้ได้รับจากแสงแดดตรง ทาความป้องกัน หากต้องการความทนทานเพิ่มเติม, คำนึงถึงการทาความป้องกันเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือสารเคมีที่อาจทำให้กระเบื้องลายไม้เสียหาย

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้หนัก หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุหนักหรือของเหลวที่มีน้ำหนักมากไปบนกระเบื้อง, เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดหรือแตก ระวังการใช้งานรถล้อที่มีกางเกงหุ้มล้อ การใช้รถล้อที่มีกางเกงหุ้มล้อที่หยาบคายสามารถทำให้เกิดรอยขีดหรือขาดหายได้ กระเบื้องยางลายไม้ระวังการใช้งานวัตถุที่มีตัวเมื่อร้อน หลีกเลี่ยงการวางวัตถุที่มีตัวเมื่อร้อนโดยตรงบนกระเบื้อง, เพราะอาจทำให้กระเบื้องลายไม้แตก

ระวังการใช้งานรองเท้าที่มีตีนส้นหรือส้นสูง รองเท้าที่มีตีนส้นหรือส้นสูงอาจทำให้เกิดรอยขีดหรือแตกได้ ระวังการใช้งานวัตถุที่มีด้ามหรือขอบคม วัตถุที่มีด้ามหรือขอบคมอาจทำให้เกิดรอยขีดหรือแตกได้ อย่าให้ของไปกระเบื้อง รักษาความเป็นระเบียบในพื้นที่ที่มีกระเบื้องยางลายไม้เพื่อป้องกันการทำให้ของตกกระทบกระเบื้อง

การรักษาและระวังตามข้อบ่งชี้นี้จะช่วยให้กระเบื้องยางลายไม้สามารถให้บริการได้ดีและนานนับปี และยังช่วยในการรักษาความสวยงามและคุณค่าของพื้นผิวนี้ในระยะยาว https://www.iddecoration.com/

Read More