TOP

สิ่งที่สมควรทบทวนในการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สมัยนี้ มีหลายที่ประกอบการ และตามกองกลางต่างๆ หันไปนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกันมาก นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อาจจะเอามาเป็นเครื่องมือในการระวังรักษาสวัสดิภาพของที่ว่าการ  ตั้งแต่การเข้า-ออกประตูที่ทำงาน รวมไปจนถึงการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่มีความหมาย โดยมีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเดียวถ้าหากเอ่ยถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อดีตนั้นมีมูลค่าสูงมาก แถมยังใช้งานได้แบบวงควบคุม แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาพร้อมทั้งมีเทคโนโลยี ที่กระทำการปรับปรุงเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้มีการใช้งานในแบบที่หลากหลายเพิ่มพูน พร้อมทั้งยังสามารถสแกนได้อย่างแม่นยำ ด้วยระยะเวลาอันเร่งด่วนและกินเวลาน้อย ราคาก็ไม่แพงมาก เป็นเหตุให้หลายที่ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายเพิ่ม การเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องนึกถึงส่วนเพิ่มเติมต่างๆ ตามนี้

 

พิจารณาปริมาตรของลายพิมพ์นิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ควรคัดเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีความจุของลายนิ้วมือ พร้อมกับเหมาะกับปริมาณผู้ใช้งาน ไม่ก็บุคลากรในหุ้นส่วน  พร้อมทั้งจำต้องให้มีความเที่ยงตรงของจำนวนลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละบุคคลที่พึงปรารถนาให้จำได้  โดยการกรองซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีปริมาตรสูงมากแต่มูลค่าอาจสูงตามไปด้วย ซึ่งบางครั้งอาจเกินความจำเป็น ในการใช้งาน ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสำหรับโครงสร้างหลายๆอย่างด้วย จักได้ไม่เป็นการเสีย

 

พินิจความจุของรายการจด เครื่องสแกนนิ้วมือ

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จักมีการบันทึกตารางจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านคีย์การ์ดทุกคราว เป็นเหตุให้ความถี่ในการใช้งาน มีผลในการกรองขนาดของรายการ สแกนนิ้ว จากที่จดในเครื่อง ก็เพราะว่าหากมีการใช้งานภายในเครื่องบันทึกเวลาทำงานเข้านอกออกในของพนักงาน ก็พอๆ กับว่าจะเป็นการใช้คนละ 2 กำหนดการต่อวัน สนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamfingerscan.com/products.php?id=18

 

Read More