TOP

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ที่ผ่านทางสื่อนำแสง

  • มีความสว่างไสว

ความสว่างเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีรูปร่างโดดเด่นไม่ซ้ำที่เกิดแสงสว่างประเภทอื่นในเชิงความเข้มสูงและพอลำแสงไฟเครื่องวัดระยะเลเซอร์ตกกระทบวัตถุก็เกิดความระยิบระยับของลำแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีที่วัตถุนั้นมีความกระด้างหรือว่าถ้าแม้แต่ข้างในบรรยากาศที่ประกอบด้วยฝุ่นหรือว่าควันซึ่งเป็นอนุภาคแขวนลอยอยุ่อย่าง random ทั้งนี้เนื่องจากแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์เกิดการสะท้อนแบบไร้ทิศทางกับอนุภาคหรือว่าพื้นผิวของสิ่งของพร้อมกับเกิดการแทรกซ้อนของลำแสงทำให้ก่อเกิดความระยับขึ้นจึงเป็นมิติของการเห็นโดยใช้ Laser displays แสงไฟเครื่องวัดระยะเลเซอร์กำลังต่ำ ๆ ฉะนั้นถ้าหากฉายเข้าตามนุษย์โดยตรงแล้วจะเป็นอันตรายต่อดวงตาถึงตาเสียได้

 

  • มีทิศทางเดียวที่แน่นอน

ลำแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์จะขนานกันไปจวบจวนระยะเส้นทางไกลไม่มีการบานปลายออก เช่นนั้นความเข้มของแสงสว่างเครื่องวัดระยะเลเซอร์จะลดลงน้อยมากในระยะทางไกล

 

  • มีความเป็นอาพันธ์

หลอดไฟฟ้าที่ส่องแสงประกอบด้วยอะตอมที่เล็กจำนวนมาก เพราะว่าแต่ละอะตอมจะทำงานเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่าง เพราะฉะนั้นแต่ละอะตอมก็ปล่อยแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์ออกมาแบบอิสระต่อกัน แสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟฟ้าจึงมีเฟสและความยาวเกลียวคลื่นต่าง ๆ อีกทั้งแต่ละลูกคลื่นที่ถูกปลดปล่อยออกมามีแนวไม่มั่นใจหรือเป็น random แสงจากที่อยู่แหล่งกำเนิดแสงปกติธรรมดาโดยปกติจะเรียกว่าแสงอินโคฮีเรนต์ แหล่งที่มาของแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์นอกจากจะให้แสงสีเดียวทุก ๆ คลื่นของแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์จะมีเฟสเดียวกันหมด ฉะนั้นแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์จึงเรียกว่าแสงโคฮีเรนต์

 

  • คือแสงเอกรงค์

แสงสว่างเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีความยาวคลื่นแค่ค่าเดียว แสงสว่างปรากฏแสงสว่างที่เราประสบในชีวิตประจำวัน เช่นว่า หลอดไฟฟ้าพร้อมกับดวงอาทิตย์จะเป็นแสงไฟสีขาว ถ้าให้แสงสีขาวนี้ผ่านปริซึมจะมองเห็นแนวสีต่าง ๆ จัดเรียงกันแบบติดต่อจากสีม่วงถึงสีแดง เรียกว่า แถบสเปกตรัมของแสงเครื่องวัดระยะเลเซอร์

Read More