TOP

คุณประโยชน์ของตู้คอนเทนเนอร์พร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์แปรในต้นแบบต่าง ๆ

แม้จะอ้างถึงอรรถประโยชน์ของตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ก็มีอยู่หลายแบบ พร้อมด้วยหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น ทำเอาขนถ่ายผลิตภัณฑ์ได้ทันทีทันใด ลดข้อเสียหายของของซื้อของขายที่ขนย้ายพร้อมกับระแวดระวังการถูกลักได้ เช่นนี้รวมถึงมัธยัสถ์ค่าครองชีพ และสามารถการขนย้ายได้ปริมาณมาก การสั่งจองเรือระวางด้วยย้ายสินค้าทำได้ฉลุย ยิ่งกว่านั้นยังนับของซื้อของขายได้ไม่ยาก พร้อมกับในตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับขนสินค้านั้นก็สามารถแบ่งได้ หลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

  1. ตู้พิเศษ เป็นต้นว่า ตู้แท็งก์เกอร์หรือว่าตู้บรรจุของเหลว, ตู้เปิดหลังคา, ตู้แพลตฟอร์ม, ตู้เปิดข้าง, ตู้บรรทุกรถยนต์, ตู้บรรทุกหนังเค็ม, ตู้สูงหรือจัมโบ้
  2. ตู้แห้งหรือว่าตู้สินค้าทั่วไปเป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ภายใน ไม่มีเครื่องทำความเย็นติดตั้งหน้าตู้ใช้ในการประทุกของซื้อของขายแห้งหรือของซื้อของขายทั่วไป
  3. ตู้บังคับการอุณหภูมิ แบ่งได้ดังต่อไปนี้ คือ

–           ตู้ห้องเย็น จะมีเครื่องทำความเย็นในตู้ ภายในระบุฉนวนทุกด้านเพื่อป้องกันความร้อนจากข้างนอกเข้าสู้ภายใน นิยมเก็บพืชผักสด ลูกไม้

–           ตู้ฉนวนข้างในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่อปกป้องความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมใส่พืชผัก

–           ตู้ระบายอากาศ ดุจกับตู้เย็นแต่มีพัดลมแทนเครื่องทำความเย็นพัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัวสินค้า

ยกเว้นอรรถประโยชน์ในด้านการขนส่งสินค้าแล้ว ยังใช้คุณประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์ในด้านอีกได้เช่นกัน เช่น ตู้เก็บของซื้อของขาย ตู้ร้านขายของ ส้วมเคลื่อนที่ ตู้ออฟฟิศ ฯลฯ container.co.th เป็นร้านทำการค้า ตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง รวมไปถึงค้าตู้คอนเทนเนอร์ตบแต่งในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย container.co.th

 

Read More